۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پل کابلی برج میلاد زیباترین بوستان» ثبت شده استصوتفیلمعکس

یکی از اهداف احداث پل کابلی دسترسی غربی برج میلاد به غیر از دسترسی راحت به مجموعه برج میلاد دسترسی به زیبا ترین پارک کشور در حاشیه این برج است.
مراسم افتتاح پل کابلی دسترسی غربی برج میلاد