۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مساجد» ثبت شده استصوتفیلمعکس

فلسفه وجودی نظام جمهوری اسلامی ایران توجه به گسترش دین و تربیت انسان هاست/مردم با محوریت فقها و روحانیون فرهنگ شیعه را زنده نگه داشته اند
همایش سراسری علما و ائمه جماعات مساجد