۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مدیریت جهادی» ثبت شده استصوتفیلمعکس

باید تهران را یک شهر آموزش دهنده و یادگیرنده کنیم / تحقق اهداف مدیریت شهری بدون حضور رسانه ها امکان پذیر نیست

دومین گردهمایی سراسری مدیریت جهادی