۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «محله محوری» ثبت شده استصوتفیلمعکس

توجه‌به محله و محله‌محوری مهم‌ترین وظیفه‌ای است که بر دوش من به‌عنوان شهردار تهران سنگینی می‌کند. این در حالی است که در اولین جلسه‌ای شورای شهر که به‌عنوان شهردار حضور پیدا کردم هم بر این موضوع تاکید داشتم در حالی‌که اعضای شورا با شک و تردید ...
همایش پژوهشگران محله