۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مترو تهران» ثبت شده استصوتفیلمعکس

بهره برداری از 63 کیلومتر و 50 ایستگاه مترو تا پایان دوره مدیریت شهری / حفاری و لاینینگ 22 کیلومتر از خط 6 مترو تا مهر 95 به اتمام می رسد

شهردار تهران در مراسم اتصال مقاطع حفاری تونل خط ۶ مترو

وی با بیان اینکه موضوع حمل ونقل در شهرها و خصوصا کلانشهرها یک حق اجتماعی و عمومی شهروندان است ، تاکید کرد: همانطور که می گویم آزادی و امنیت حق همه مردم است، حمل ونقل عمومی در کلانشهرها نیز جزو حقوق عمومی جامعه است و مجموعه مسوولان و دولت مردان در تمامی سطوح – از شهرداری تا دولت- همه وظیفه داریم تا تلاش کنیم این حق جامعه را به آنها بدهیم.

دکتر قالیباف با مقایسه آمار ساخت تونل های مترو در طول سه دهه گذشته، ابراز داشت: از سال 1365 تا 1384 حدود 34 کیلومتر تونل مترو احداث شده است اما از سال 84 تا امروز 170 کیلومتر مترو بهره برداری می شود و کارهای نهایی 60 کیلومتر دیگر از خطوط مترو نیز در حال انجام شدن است تا آماده بهره برداری شود.

قالیباف به روند توسعه زیرساخت های بزرگراهی در شهر تهران اشاره کرد و گفت: ما در حوزه بزرگراه ها تمامی برنامه های سال 1400 شهر تهران را تکمیل کرده ایم، یعنی بزرگراهی نیست که باید آن را بسازیم و نساخته باشیم از این رو در این قسمت از برنامه جلو هستیم.