۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رییس جمهور» ثبت شده استصوتفیلمعکس

وی با بیان اینکه موضوع حمل ونقل در شهرها و خصوصا کلانشهرها یک حق اجتماعی و عمومی شهروندان است ، تاکید کرد: همانطور که می گویم آزادی و امنیت حق همه مردم است، حمل ونقل عمومی در کلانشهرها نیز جزو حقوق عمومی جامعه است و مجموعه مسوولان و دولت مردان در تمامی سطوح – از شهرداری تا دولت- همه وظیفه داریم تا تلاش کنیم این حق جامعه را به آنها بدهیم.