۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اقدام و عمل» ثبت شده استصوتفیلمعکس


 
دکتر قالیباف گفت: نباید به خاطر مشکلات اقتصادی رفتاری منفعلانه داشت و آدرس دیگری به جامعه داد تا کشور را به سمت دیگری غیر از فعالیت اقتصادی پیش ببرند؛  باید حواسمان باشد که آدرس غلط ندهیم همانطور که رقبای سیاسی نباید احساس کنند در اینجا می توانند ایراد و عیبی بگیرند چرا که این عرصه کارنامه همه ما به شمار می رود.
همایش فصلی مدیران شهرداری