۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «اجلاس جهانی شوراها و شهرداران» ثبت شده استصوتفیلمعکس


قرار گرفتن در موضع اپوزوسیون به جای پاسخگویی مشکلی را از ما حل نخواهد کرد

شهردار تهران در نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران