۵۵ مطلب با موضوع «مقالات» ثبت شده استصوتفیلمعکس

اگرچه درآمدهای نفتی به ویژه در دوره پهلوی دوم در جهت تحکیم قدرت سیاسی عمل نموده است، اما در دوره پهلوی اول و دوره کنونی با توجه به اینکه دولت مثل دولت پهلوی دوم متکی به درآمدهای نفتی نیست ولی در عین حال تمرکزگرایی در قدرت سیاسی را شاهد هستیم. بنابراین درآمدهای نفتی به طور نسبی در عدم توزیع قدرت سیاسی موثر استُ، اما دلیل اصلی نیست.
درآمدهای نفتی و توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی شهر سنندج نسبت به جاذبه‌های دیگر دارای اولویت‌ بیشتری برای توسعه و برنامه‌ریزی است و مدل استفاده شده با سازگاری 08/0 درصد نشانگر صحبت محاسبات و نتایج حاصل از اولویت‌بندی می‌باشد.
ارزیابی و اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری برای توسعه گردشگری شهری
در مقاله پیش رو به بررسی نقش بازنمایی قدرت در مدل چرخه رهبری جهان مودلسکی می پردازیم. در واقع این مدل ساختاری را فراهم می آورد که می توان در درون آن ساختار، اعمال حکومت ها- به ویژه ایالات متحده- و سایر فاکتورهای ژئوپلیتیکی را تفسیر کرد.
مسئله حیاتی امروز ما آن است که با اتکا به پیام‌محوری انقلاب و استفاده از پتانسیل‌های درونی نظام و کشور، تحقق توسعه را در چشم‌انداز دوستداران انقلاب قرار دهیم باور به تکامل و تعالی در عالی‌ترین مرجع هدایت‌گر، توسعه و پیشرفت کشور را سبب خواهد شد؛ زیرا ایرانیان شایسته زندگی بهتر در پرتو انقلاب اسلامی و نظام مردمسالار هستند
هدف از این پژوهش شناخت علل و موانع دخیل در توسعه‌نیافتگی جزیره ابوموسی است که در این راستا در مرحله اول به بررسی وضعیت توسعه‌یافتگی این جزیره می‌پردازیم و سپس عوامل و متغیرهایی که سبب توسعه‌نیافتگی این جزیره شده‌اند را مورد کنکاش قرار می‌دهیم.
هدف این مقاله، طرح مطالبی است که انتظار می رود در ساماندهی نظام سیاسی – اداری کشور مورد ملاحظه قرار گیرد و روند توسعه پایدار را تسهیل کند.
در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی مختصری از قانون مناطق دریایی و حقوق دریایی ایران در آب‌های خلیج‌فارس می‌پردازیم. هدف از این پژوهش ارائه تصویری روشن از قلمروی آبی خلیج‌فارس است که ابعاد گوناگونی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد عوامل اصلی آسیب‌های شوراهای اسلامی کلان شهرهای ایران در فرهنگ سیاسی، نظام سیاسی، اساسنامه دولت محلی و نوپا بودن آن‌ها ریشه دارد و نوع آسیب‌های شوراهای اسلامی به صورت آسیب‌های درون نهادی و برون نهادی بوده و باعث ناکارآمدی این نهاد محلی شده است.
آسیب‌شناسی دولت محلی
در مقاله پیش رو با رویکردی انتقادی به دنبال بررسی نقش نظریه های ژئوپلیتیکی(در اینجا نظریه رهبری جهان مودلسکی) در القای رهبری خیرخواهانه ایالات متحده به مخاطبین این گونه نظریه ها هستیم. نتیجه ای که از این پژوهش حاصل می آید این است که ایالات متحده از طریق نظریه پردازی های ژئوپلیتیکی سعی در موجه و منطقی جلوه دادن اعمال و اقدامات خود در سطح جهانی دارد، آن هم به صورت یک رهبر خیرخواه! که نمونه آن را در جنگ اخیر عراق شاهد بودیم. در اینجاست که به نقش و اهمیت کرسی های نظریه پردازی پی می بریم.
یافته‎های پژوهش نشان می‎دهند که ابعاد اجتماعی مؤثّر در ایمنی بافت‎های فرسوده‎ی شهر کرج با ضریب بالای 55/0 % بیشترین اثربخشی را در ناامنی زندگی در بافت‎های فرسوده این شهر داشته است و در این میان پهنه‎ی حصارک و کرج کهن با بیشترین اثرپذیری از ابعاد اجتماعی و کالبدی ناامنی، در اولویّت ایمن‎سازی قرار گرفته‎اند و پهنه‎ی فردیس به‎عنوان جامعه‎ی ایمن شهر کرج انتخاب شد.
هدف اصلی این مقاله بررسی تجارب جهانی موفق در ارتباط با مدیریت ریسک مخاطرات محیطی در راستای کاهش آسیب¬پذیری شهر با تأکید بر سیلاب می¬باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی با تأکید بر بررسی منابع و اسناد مدیریتی مرتبط با تجارب کشورهای موفق در زمینه مدیریت ریسک سیلاب می¬باشد تا این رهیافت یک شیوه مدیریتی کارآمد را برای کاهش اثرات مخاطرات محیطی را ارائه دهد.
در این مقاله با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و با هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین مولفه های هویت ملی با رویکردی جغرافیایی این نتیجه حاصل شدکه اولا مهم ترین مولفه های هویت ملی صبغه جغرافیایی و سرزمینی دارند. ثانیا در تقسیم بندی کلی سرزمین و تاریخ مشترک مهم ترین مولفه های تشکیل دهنده هویت ملی می باشند که عدم وجود این دو مولفه به مفهوم عدم شکل گیری هویت ملی است.
هدف از این پژوهش، شناخت علل و متغیرهای موثر در پا گرفتن حفره‌های دولت در محدوده شمال و خاور هرمزگان و جنوب کرمان و روشن‌ساختن پیامدها و همچنین درجه‌بندی آنها برپایه اهمیت است.
در دوره جنگ سرد، آمریکا همواره سعی می‌کرد یک کمربند امنیتی را دور تا دور حوزه نفوذ شوروی ایجاد و حفظ کند تا به این وسیله از نفوذ کمونیزم به دیگر ممالک جلوگیری به عمل آورد. اصولا فلسفه تشکیل پیمان ناتو نیز همین مطلب بوده است و ایالات متحده با تشکیل این پیمان درصدد بود تا از اروپای غربی در مقابل خطر کمونیزم محافظت کند. با پایان دوره جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ...
خاورمیانه ژئوپلیتیک نوین و چالش‌های ایران و آمریکا ۱۵ (بخش پایانی)
سیاست خارجی «رقابت‌گرایانه» با سیاست خارجی «منازعه‌گرایانه» تفاوتی عمیق، ولی باریک دارد. واقعیت بازی در نظام بین‌المللی، رقابت قدرت‌ها برای کسب قدرت بیشتر است که لزوما حالت بازی با حاصل جمع صفر را ندارد، ولی سیاست منازعه‌طلبانه نفی کامل اهداف دیگری و تلاش قاطع در جهت برهم زدن اقدامات دیگران است.
خاورمیانه ژئوپلیتیک نوین و چالش‌های ایران و آمریکا ۱۴
مسئولین کشور باید این نکته را در نظر داشته باشند که برای کاهش بسیاری از چالش‌هایی که ایران در حال حاضر در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی درگیر آنهاست، باید از اظهارنظرهای شتاب‌زده و غیرمسئولانه تا حد امکان خودداری و سپس در یک چارچوب روشن، اولویت‌های منافع ملی کشور را تدوین کرد.
خاورمیانه ژئوپلیتیک نوین و چالش‌های ایران و آمریکا ۱۳
. مسئولان سیاست خارجی ایران باید با درک وضع دگرگون‌شده منطقه، ظهور بازیگران فرامنطقه‌ای، بازیگران فراملی، بحران پایان ذخایر انرژی و غیره اهداف خود را دنبال کنند. زیرا تحقق «امنیت» جز در حالتی از همکاری ممکن نخواهد بود و همکاری نیز مستلزم توجه به منافع و خواست‌های دیگران (در تناسب با قدرتشان) است.
خاورمیانه ژئوپلیتیک نوین و چالش‌های ایران و آمریکا ۱۲
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که وضعیت کیفیت زندگی در منطقه مورد مطالعه از دید جامعه نمونه بالا نیست و از بین متغیرهای تحقیق، سه متغیر گذران اوقات فراغت، کیفیت محیطی، و کیفیت کالبدی بر امنیت منطقه تأثیر گذارند.
سنجش میزان رضایتمندی ساکنان روستایی از کیفیت زندگی و آثار آن بر امنیت مناطق مرزی
در هر حال می‌توان گفت تحولات اخیر عراق و منافع مشترک هر سه کشور ایران، آمریکا و عراق، فرصت مناسبی را برای آغاز مذاکرات بین ایران و آمریکا فراهم کرده و همان طور که در گزارش نهایی بیکر ـ همیلتون توصیه شده است.
خاورمیانه ژئوپلیتیک نوین و چالش‌های ایران و آمریکا ١١
آمریکایی‌ها دریافته‌اند که قدرت آنان برای حل مسائل امنیتی در خاورمیانه محدود است و اتکا به هم‌پیمانان سنتی هم تأثیر چندانی در کاهش آسیب‌های وارده ندارد. در چنین فضایی، بازی امنیتی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در خاورمیانه و قدرت‌هایی نظیر ایران، بسیار اهمیت می‌یابد.‏
خاورمیانه ژئوپلیتیک نوین و چالش‌های ایران و آمریکا ١٠