۷ مطلب با موضوع «دانشگاه» ثبت شده استصوتفیلمعکس

دکتر قالیباف کنار همه فعالیت‌های اجرایی در رشته جغرافیای سیاسی تا مقطع دکترا ادامه داد. در دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد. و در سال ١٣٨٠ از تز دکترایشان با عنوان «بررسی سیر تکوین نهادهای محلی ایران در دوره معاصر» دفاع کرد و بعد از آن نیز به عنوان عضو هیات علمی رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران و دانشیار دانشگاه تهران به کار تدریس مشغول هستند.
۱-جغرافیای سیاسی شهری، رشته جغرافیای سیاسی، مقطع دکتری، دانشگاه تهران؛
۲-نظام­های ژئوپلیتیک (منطقه­ای و جهانی)، رشته جغرافیای سیاسی، کار‌شناسی ارشد. دانشگاه تهران‎،
۳-جغرافیای سیاسی ایران، مقطع کار‌شناسی، رشته جغرافیا، دانشگاه تهران‎‎؛
مقالات علمی- پژوهشی:
۱- تحلیلی ژئوپلیتیکی بر محصول های راهبردی کشاورزی ایران(مطالعه موردی: گندم)، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، با همکاری دکترپیشگاهی فرد، دکتر افضلی و آقای حسینی، شماره 1، بهار 95، دوره 48، صص67-53
۲- پژوهشی در حوزه فرهنگی تمدنی ایران، مورد: کردستان عراق، فصلنامه باستان شناسی ایران، با همکاری دکتر پیشگاهی فرد، دکتر یزدان پناه، بهرام نصرالهی زاده، شماره 9، دوره 5، زمستان 94، ص144-125
۳- پردازش ساخت مفهومی، نظری و معناشناختی state و عناصر آن، فصلنامه جغرافیای سیاسی، با همکاری محمدهادی پوینده، مصیب قره بیگی، دوره اول، شماره دوم، تابستان 1394

پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها:

۱-  تدوین استراتژی و مدیریت زیست محیطی آوارهای ساختمانی پس از وقوع زلزله در کلان شهرها(مطالعه موردی کلان شهر تهران)، (استاد راهنمای دوم) ، دکتری، مدیریت، دانشگاه آزاد(واحد تحقیقات)، خانم عسکری زاده، زمستان 1394.
۲-    تبیین کشمکش¬های سرزمینی منطقه جنوب آسیا، (استاد مشاور)، کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی،دانشگاه تهران،  معین برزگرزاده، تابستان 1394
۳-    نقش پیاده روها در پایداری کالبدی-اجتماعی شهر تهران(منطقه 12)، (استاد مشاور)، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد- واحد تحقیقات، شبنم قلمی، زمستان 

کتب:
۱- مقدمه‌ای بر ژئوپلیتیک، نشر قومس (به عنوان مترجم) با همکاری محمد هادی پوینده، ۱۳۹۰تعداد صفحات ۲۶۴؛
۲- خاورمیانه معاصر، نشر قومس (به عنوان مترجم)، با همکاری سید موسی پورموسوی، ۱۳۸۸، ‌تعداد صفحات ۴۷۰؛
۳- ایران و دولت توسعه‌گرا، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی (به عنوان مؤلف)، ۱۳۸۸، ‌تعداد صفحات ۲۶۸؛
شرکت در کنگره‌های بین‌المللی:
۱- ششمین نشست مجمع جهانی شهری، ‌ ناپل، ایتالیا،
۲- سومین اجلاس مجمع شهرداران آسیایی، بانکوک، تایلند،
۳- دومین اجلاس مجمع شهرداران آسیایی استانبول، ‌ترکیه
۴- اجلاس جهانی تغییرات آب و هوای جهانی، کپنهاک دانمارک، ۲۰۰۹.
سمت‌های علمی – اجرایی:
۱- سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد؛
۲- عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات دفاعی و امنیتی؛
۳- عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات؛